Loppuunmyynti

Loppuunmyynti

Loppuunmyynti verkkokaupoissaLoppuunmyynti eli poistomyynti tarkoittaa alennusmyyntiä, jossa myydään tavallista halvemmalla tavaroita syistä, jotka on tarkasti määritelty Suomen lainsäädännössä ja kuluttajaviranomaisten ohjeissa. Kuluttajien mielissä sana loppuunmyynti merkitsee houkuttelevaa mahdollisuutta ostaa tavaraa tavallista halvemmalla, ja niinpä yritykset eivät saa väärinkäyttää tuota sanaa. Kuluttajien suojelemiseksi harhaanjohtavalta markkinoinnilta on säädetty, että sanaa loppuunmyynti saa käyttää vain tilanteissa, joissa alennusmyynnin syy on jokin seuraavista: liikkeen tai toimipisteen lopettaminen tai väliaikainen sulkeminen; liikkeen luopuminen alennuksen alaisesta tuoteryhmästä tai mallistosta; liikkeessä sattunut onnettomuus; tai tuotteiden pilaantumisen vaara. Loppuunmyynnin syy on ilmoitettava markkinointiviestinnässä. Loppuunmyynnin pisin sallittu kesto on myös määritelty.

Yleisiä loppuunmyyntiä koskevia säännöksiä

Koska loppuunmyynnin tarkoituksena on päästä eroon olemassa olevasta varastosta, ei tätä varastoa saa täydentää loppuunmyynnin alkamisen jälkeen. Tämä määräys koskee yksittäistä toimipistettä: eli esimerkiksi kauppaketju, joka lopettaa yhden useista toimipisteistään, ei saa toimittaa tavaraa muista toimipisteistä loppuunmyyntiä mainostavaan toimipisteeseen loppuunmyynnin alkamisen jälkeen. Suomessa loppuunmyynti saa kestä enintään kaksi kuukautta, paitsi jos liike tai toimipiste lopetetaan jolloin loppuunmyynti voi kestä jopa kuusi kuukautta. Näin liikkeet eivät enää voi houkutella asiakkaita mainostamalla ”loppuunmyyntiä” vuosikausia, toisin kuin ennen jolloin näin tapahtui Suomessakin.

Liikkeen tai toimipisteen lopettaminen

Liikettä tai toimipistettä lopetettaessa on yleensä tapana päästä eroon siellä jäljellä olevista, myytäviksi tarkoitetuista tavaroista myymällä ne tavallista halvemmalla. Tällaisen loppuunmyynnin syyt voidaan markkinointiviestinnässä kertoa esimerkiksi seuraavanlaisin ilmaisuin: ”liikkeemme lopetetaan – loppuunmyynti” tai ”toimipisteemme suljetaan – loppuunmyynti.” Paljon muitakin ilmaisuja voidaan tietenkin käyttää, niin kauan kun ne kertovat kuluttajalle selvästi syyn loppuunmyyntiin. Mikäli loppuunmyynnin syy on konkurssi, ja liikkeeseen jääneet tavarat myydään konkurssipesän toimesta, on kyseessä konkurssiloppuunmyynti. Tällöin on markkinointiviestinnässä käytettävä ilmaisuja ”konkurssiloppuunmyynti” tai ”loppuunmyynti konkurssin vuoksi.” On huomattava, että mikäli jokin muu yritys ostaa konkurssipesän tavarat (eli konkurssipesän varaston), ja myy ne itse eteenpäin, ei tämä yritys saa käyttää ilmaisuja ”loppuunmyynti” tai ”konkurssiloppuunmyynti.”

Liikkeen tai toimipisteen väliaikainen sulkeminen tai muutto

Toisinaan yritys voi katsoa aiheelliseksi myydä väliaikaisesti suljettavan liikkeen tai toimipisteen kauppatavarat alennuksella. Tällainen tilanne saattaa syntyä vaikkapa silloin, kun liikkeen tai toimipisteen tilat halutaan remontoida. Sulkeminen katsotaan väliaikaiseksi, mikäli remontin jälkeen kyseiselle liikepaikalle palaa sama yritys kauppaa harjoittamaan. Tällöin voidaan käyttää markkinointi-ilmaisuja ”loppuunmyynti remontin vuoksi” tai ”remonttimyynti.” Mikäli liike tai toimipiste taas muuttaa toiseen liikepaikkaan, voidaan katsoa edullisemmaksi myydä pois vanhassa liikepaikassa olevat kauppatavarat alennuksella, kuin viedä ne uuteen liikepaikkaan. Tällöin on myös tilaisuus kertoa asiakkaille muutosta ja uuden liikepaikan sijainnista. Tällaisesta loppuunmyynnistä voidaan käyttää ilmaisuja ”loppuunmyynti muuton vuoksi” tai ”muuttomyynti.”

Liikkeen tai toimipisteen sulkeminen onnettomuuden tai tuotteiden pilaantumisen vuoksi

Mikäli liikkeen tai toimipisteen sulkemisen syy on jokin onnettomuus kuten tulipalo tai vesivahinko, on tämä selkeästi ilmoitettava markkinointiviestinnässä. Täten ei saa käyttää pelkästään ilmaisuja ”loppuunmyynti remontin/korjaustöiden vuoksi” tai ”remonttimyynti.” Koska onnettomuus voi vaikuttaa myytävien tuotteiden laatuun ja käyttökelpoisuuteen, on kuluttajille kerrottava onnettomuudesta. Samasta syystä on kuluttajille selkeästi kerrottava, mikäli alennusmyynnissä olevat tuotteet uhkaavat pilaantua.

Liikkeen luopuminen tietystä tuoteryhmästä tai mallistosta

Mikäli liike aikoo luopua tietyn tuoteryhmän tai malliston myynnistä, voidaan jäljellä oleva tavaravarasto myydä loppuunmyyntinä tai poistomyyntinä. Tällöin on markkinointiviestinnässä selkeästi ilmoitettava mitä tuoteryhmää tai mallistoa loppuunmyynti koskee. Kuluttajaa ei saa erehdyttää luulemaan, että loppuunmyynti tällaisessa tapauksessa koskisi kaikkia liikkeen tai toimipisteen tuotteita. Tässäkin tapauksessa ei kyseisen liikkeen tai toimipisteen tavaravarastoa saa enää täydentää loppuunmyynnin alettua.